Projecten

Hieronder volgt een overzicht van diverse projecten waarbij CEE Advies hun advies heeft geleverd.

Noodstroom en noodkoeling NOS

Project:  Noodstroom en noodkoeling NOS
Opdrachtgever: NOS
Plaats:  Hilversum

Algemeen: Naar aanleiding van enkele recente onderbrekingen in de levering van elektriciteit heeft de NOS opdracht gegeven voor het aanleggen van een eigen noodstroom en noodkoelingsinstallatie. De aanbesteding en uitvoering is gelopen via de Best Value Procurement (BVP) procedure.

Werkzaamheden: CEE heeft deel uitgemaakt van de beoordelingscommissie. De BVP procedure omvat een viertal stappen:
-  Voorbereiding; vaststellen van de uitgangspunten van noodstroominstallatie in nauwe samenwerking met de NOS.
- Beoordeling; beoordeling van de dominante informatie over het project in een risicodossier, kansendossier en prestatie-onderbouwing. Tevens zijn er per aanbieder 2 sleutelfiguren geïnterviewd die betrokken zijn bij de uitvoering. De beoordeling van deze dominante informatie en de interviews samen heeft geleid tot de uiteindelijk keus voor de meeste geschikte aannemer.
- Onderbouwing; de aannemer heeft zijn plannen tot in detail uitgewerkt en heeft laten zien hoe hij de beloofde resultaten tijdens de uitvoering meetbaar maakte. Aan het eind van deze fase is deze opdracht definitief gegund.
- Uitvoering; de controle en oplevering is door ons uitgevoerd.

« Terug naar project-overzicht